top of page

ECV

Tiếng Anh Giao Tiếp Cho Người Việt

English Communication for Vietnamese

Phù hợp để dạy cho học viên là học sinh, sinh viên, người đi làm cần giao tiếp được tiếng Anh trong môi trường sử dụng tiếng Anh từ căn bản (chưa học qua tiếng Anh) đến sơ trung cấp.

Chương trình này bao gồm có 4 cấp đo độ, mỗi cấp độ sẽ bao gồm có 23 bài học và 1 bài kiểm tra cuối khóa. 

ACE

Tiếng Anh Học Thuật

Academic English

Phù hợp để dạy cho các học viên đã có nền tảng tiếng Anh, đang có kế hoạch học tập trong môi trường nói tiếng Anh hoặc đang chuẩn bị cho các kỳ thi quốc tế như IELTS hoặc TOEFL iBT. Chương trình này bao gồm có 5 cấp độ.

Business Meeting

BUE

Tiếng Anh Công Sở

Business English

Phù hợp để dạy cho các học viên là người đang đi làm, đã có nền tảng tiếng Anh cần nâng cao kỹ năng giao tiếp và viết trong môi trường làm việc.

 

bottom of page