Các khóa đào tạo giáo viên tiếng Anh được biên soạn và hướng dẫn bởi những giáo viên có kinh nghiệm thực tế đã hoặc đang sinh sống tại nước ngoài cũng như các giáo viên người bản ngữ.

Let's share your thoughts now!
Classroom

TCP

Chương Trình Đào Tạo Giáo Viên Trong Việc Giảng Dạy Tiếng Anh Giao Tiếp
 

Chương trình này được thiết kế cho giáo viên dạy tiếng Anh giao tiếp. Khóa học này sẽ giúp cho giáo viên tăng cường kỹ năng giao tiếp tiếng Anh trong lớp học, dạy tiếng Anh giao tiếp và quản lý lớp một cách hiệu quả.

Vui lòng nhấn vào đây để xem Syllabus.

Classroom

IEP

Tiếng Anh Tăng Cường Cho Giáo Viên Để Dạy Học Tại Mỹ

Khóa học này dành cho những giáo viên đang tham gia chương trình Trao Đổi Giáo Viên để dạy học tại Mỹ. Khóa học này sẽ giúp cho giáo viên giao tiếp tự tin và tự nhiên trong lớp học cũng như hiểu thêm về văn hóa và hệ thống giáo dục tại Mỹ để dễ dàng hòa nhập với cuộc sống tại Mỹ.

Đăng Nhập
Online Discussion

ITP

Thông Dịch Viên Y Tế Tại Mỹ


 

Chương trình này được thiết kế để giúp cho học viên làm quen với môi trường thông dịch tại Mỹ cũng như tăng cường kỹ năng nghe nói cho các bạn có định hướng theo ngành thông dịch viên.

Đăng Nhập