top of page
SALC - Cover.PNG

Tiếng Anh Giao Tiếp Cho Người Việt (Ngữ Cảnh Tại Mỹ)

SALC

Cấp độ này được thiết kế đơn giản phù hợp cho học viên chưa học qua tiếng Anh, hoặc người lớn tuổi vẫn có thể theo được.

3ALC - Cover.PNG

Tiếng Anh Giao Tiếp Cho Người Việt (Ngữ Cảnh Tại Mỹ)

3ALC

Tài liệu cấp độ này được thiết kết để giúp học viên bắt đầu giao tiếp những câu phức, câu phức ghép với các điểm ngữ pháp ở mức độ trung cấp; học cách sử dụng các câu thành ngữ được sử dụng phổ biến hằng ngày tại Mỹ; luyện tập nhiều cách nối âm theo giọng Mỹ, giúp học viên nói tiếng Anh một cách tự nhiện hơn. 

1ALC - Cover.PNG

Tiếng Anh Giao Tiếp Cho Người Việt (Ngữ Cảnh Tại Mỹ)

1ALC

Cấp độ này sẽ dành cho học viên đã học qua tiếng Anh nhưng chưa giao tiếp được.

Female Using Computer

Tiếng Anh Giao Tiếp Cho Người Việt (Ngữ Cảnh Tại Mỹ)

Placement Test

Bài kiểm tra trắc nghiệm này có thể được sử dụng để đánh giá trình độ tiếng Anh ban đầu của học viên. Bài kiểm tra này có thể được dùng cùng với bài  kiểm tra nói để xác định cấp độ lớp học cho học viên.

2ALC.1 - Cover.PNG

Tiếng Anh Giao Tiếp Cho Người Việt (Ngữ Cảnh Tại Mỹ)

2ALC

Cấp độ này được thiết kế dành cho học viên đã giao tiếp được ở mức độ đơn giản (câu đơn). Sau khi hoàn tất khóa học này, học viên sẽ giao tiếp được những câu ghép và một số những câu thành ngữ thông dụng. 

Lecture Room

Tiếng Anh Giao Tiếp Cho Người Việt (Ngữ Cảnh Tại Mỹ)

+

Để sử dụng giáo trình này một các hiệu quả. Giáo viên có thể xem thêm các video chia sẻ cách giảng dạy theo phương pháp phản xạ.

 

Xem Thêm
bottom of page