top of page

Tiếng Anh Giao Tiếp

Các khóa học tiếng Anh tại Horizons sẽ được giảng dạy bởi đội ngữ giáo viên toàn thời gian hoặc bán thời gian là người Mỹ hoặc GV Việt Nam đã và đang đang sinh sống tại Mỹ. ​

Tiếng Anh Giao Tiếp có gì khác?

Trước tiên bạn cần phân biệt sự khác nhau giữa tiếng Anh học thuậttiếng Anh sử dụng trong giao tiếp để việc học tiếng Anh của bạn sẽ đạt được mục đích mà bạn đang hướng đến. Tiếng Anh học thuật sử dụng từ ngữ và cấu trúc câu trang trọng thường được sử dụng trong văn viết và trong các môi trường làm việc chuyên nghiệp trong khi tiếng Anh giao tiếp sử dụng từ ngữ và những cấu trúc câu thân mật và tự nhiên hơn thường được dùng trong các tình huống giao tiếp hằng ngày.

Tiếp theo bạn nên biết về ngôn ngữ và các yếu tố sẽ giúp bạn học giao tiếp ngoại ngữ tiếng Anh hiệu quả.

Ngôn ngữ được sử dụng để thể hiện suy nghĩ và cảm xúc của bạn bằng chữ viết hay lời nói. Do đó học giao tiếp ngoại ngữ là học cách thể hiện suy nghĩ hoặc cảm xúc của bạn bằng một ngôn ngữ khác (bằng lời nói) mà bạn chưa quen hay chưa biết cách hình thành âm điệu của ngôn ngữ đó. Giáo trình tại Horizons sẽ chú trọng nhiều đến cách phát âm bằng cách giúp bạn biết cách đặt môi, lưỡi để tạo thành âm điệu trong tiếng Anh. Nói tự nhiên, phát âm đúng, và nhấn đúng sẽ giúp bạn nghe, hiểu người bản xứ cũng như việc giao tiếp với người bản xứ một cách dễ dàng hơn.

Anh Ngữ HORIZONS tổng hợp và biên soạn bộ giáo trình Giao Tiếp Tiếng Anh đặc biệt dành cho học viên Việt Nam dựa trên các tình huống giao tiếp trong các ngữ cảnh thực tế tại các nước nói tiếng Anh đặc biệt là tại Mỹ.

Chương trình Tiếng Anh Giao Tiếp Trong Ngữ Cảnh Mỹ (Interpersonal Communication in American Life Contexts - ALC) bao gồm các cấp độ sau: 

 

(Bạn có thể click vào từng cấp độ để xem thêm thông tin tiêu chí của từng cấp độ cũng như lộ trình học cụ thể):

  1. Cấp Độ Căn Bản: dành cho học viên chưa từng học qua tiếng Anh.

  2. Cấp Độ 1: dành cho học viên đã học qua tiếng Anh nhưng chưa biết cách hình thành các cấu trúc câu nói.

  3. Cấp Độ 2: dành cho học viên đã học qua tiếng Anh, nói được các câu đơn giản nhưng chưa áp dụng đúng các cấu trúc câu nói hay chưa tự tin giao tiếp với người nước ngoài. (Yêu cầu học viên đã hoàn tất cấp độ 1 hoặc dựa theo bài thi đầu vào.)

  4. Cấp Độ 3: dành cho học viên đã giao tiếp được tiếng Anh nhưng chưa quen với các câu thành ngữ thông dụng. (Yêu cầu học viên hoàn tất cấp độ 2 hoặc dựa theo bài thi đầu vào.)

  5. Cấp Độ 4: sẽ cung cấp các bài học dành cho học viên đã giao tiếp được tiếng Anh nhưng cần học thêm các cách sử dụng trong các tình huống cụ thể (tại sân bay, tại nhà hàng, tại văn phòng bác sĩ, v.v.) tại các nước nói tiếng Anh đặc biệt là tại Mỹ. 

  6. Let's Talk! Cấp độ này học viên sẽ luyện tập kỹ năng nói cùng với giáo viên bản xứ theo từng chủ để khác nhau (1 tuần 1 giờ). Mỗi buổi học sẽ bao gồm việc chỉnh âm từ vựng theo chủ đề, thảo luận theo chủ đề, và phần luyện tập ngữ điệu cùng người bản xứ trong khi nói. 

bottom of page