top of page

Đăng Ký Tài Khoản Email

 

 

 

 

Bước 1: Chọn mục "Log In" trên thanh công cụ như hình minh họa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 2: chọn "Sign up" để đăng ký tài khoản email.

Hoặc chọn "Sign in" để đăng nhập vào các trang bài học sau khi đã đăng ký.

 

Webpage.JPG
Sign up.JPG
bottom of page