Đăng Ký Tài Khoản Email

 

 

 

 

Bước 1: Chọn mục "Log In" trên thanh công cụ như hình minh họa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 2: chọn "Sign up" để đăng ký tài khoản email.

Hoặc chọn "Sign in" để đăng nhập vào các trang bài học sau khi đã đăng ký.

 

Webpage.JPG
Sign up.JPG