top of page

Lớp vỡ lòng dành cho học vien mới bắt đầu

Level 1

Level 2

Level 3

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến chương trình học tại Anh Ngữ Horizons.

Horizons đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu, tổng hợp, và biên soạn nên bộ giáo trình học giao tiếp Tiếng Anh đặc biệt dành cho người Việt. Bộ giáo trình này được biên soạn và tổng hợp dựa trên các tình huống sử dụng thực tế tại các nước nói tiếng Anh đặc biệt là tại Mỹ.

Đối tượng học viên: tất cả những học viên có nhu cầu giao tiếp tiếng Anh với người nước ngoài trong công việc, làm việc, học tập, hoặc sinh sống tại các nước nói tiếng Anh đặc biệt là tại Mỹ.

Tùy theo khả năng cũng như nhu cầu học tiếng Anh khác nhau của từng học viên mà học viên có thế đạt được kết quả trong các khoảng thời gian khác nhau. Horizons có nhiều học viên đã cảm thấy tự tin và giao tiếp được sau 1 tháng học cấp tốc 1-1 cùng Horizons (trung bình khoảng 12 giờ học online trực tiếp với giáo viên - 2/3 buổi/tuần). Trung bình một học viên học với Horizons sẽ có thể tự tin giao tiếp được căn bản sau 2 tháng. Để hiểu rõ hơn về thời gian đạt hiệu quả bạn hãy xem qua tiêu chí khóa học cũng như thông tin của từng cấp độ chi tiết như sau:

Cấp độ Vỡ lòng/ Starter (SALC)

Điều kiện nhập học: Không yêu cầu.

Học viên: Cấp độ này phù hợp với những học viên chưa từng học qua tiếng Anh.

Khóa học: Khóa học​ này bao gồm có 23 bài học và 1 bài kiểm tra trắc nghiệm cuối khóa. 

Bạn nên sắp xếp một khoảng thời gian nhất định trong tuần ví dụ như 3 buổi/ 1 tuần, mỗi buổi hoàn tất một bài học trong khoảng 1.5 giờ thì bạn sẽ hoàn tất cấp độ này trong vòng 8 tuần.

Tiêu chí khóa học - Sau khi hoàn tất khóa học bạn sẽ có khả năng:

• Nghe nói chuẩn và viết hơn 300 từ vựng tiếng Anh cơ bản.

• Sử dụng thông thạo hơn 300 câu giao tiếp tiếng anh cơ bản để giới thiệu bản thân, đàm thoại cơ bản về công việc, sở thích, các hoạt động thường ngày, ngày giờ, v.v.

• Áp dụng ngữ pháp vào cấu trúc câu một cách tự nhiên.

• Sử dụng được các câu thành ngữ thông dụng một các tự nhiên.

• Áp dụng kiến thức vào các tình huống thực tế sau mỗi bài học.

Để đạt được hiệu quả, học viên cần luyện tập theo hướng dẫn trong mỗi bài học, hoàn tất bài kiểm tra trắc nghiệm sau mỗi bài học và hoàn tất phần bài học trong sách tương tác (My English Journal).

Khóa Giao Tiếp Tiếng Anh Căn Bản (1ALC)

Điều kiện nhập học: Không yêu cầu.

Học viên: Cấp độ này phù hợp với học viên đã học qua tiếng Anh nhưng không biết các hình thành các cấu trúc câu nói cũng như không tự tin giao tiếp với người nước ngoài.

Khóa học: Khóa học​ này bao gồm có 23 bài học và 1 bài kiểm tra trắc nghiệm cuối khóa. 

Bạn nên sắp xếp một khoảng thời gian nhất định trong tuần ví dụ như 3 buổi/ 1 tuần, mỗi buổi hoàn tất một bài học trong khoảng 1.5 giờ thì bạn sẽ hoàn tất cấp độ này trong vòng 8 tuần.

Tiêu chí khóa học - Sau khi hoàn tất khóa học bạn sẽ có khả năng:

• Nghe nói chuẩn và viết hơn 500 từ vựng tiếng Anh cơ bản.

• Sử dụng thông thạo hơn 500 câu giao tiếp tiếng anh cơ bản để giới thiệu bản thân, đàm thoại cơ bản về công việc, sở thích, các hoạt động thường ngày, ngày giờ, thể hiện cảm xúc, v.v.

• Áp dụng ngữ pháp vào cấu trúc câu một cách tự nhiên.

• Sử dụng được các câu thành ngữ thông dụng một các tự nhiên.

• Áp dụng kiến thức vào các tình huống thực tế sau mỗi bài học.

Để đạt được hiệu quả, học viên cần luyện tập theo hướng dẫn trong mỗi bài học, hoàn tất bài kiểm tra trắc nghiệm sau mỗi bài học và hoàn tất phần bài học trong sách tương tác (My English Journal).

Khóa Giao Tiếp Tiếng Anh Sơ-Trung cấp (2ALC)

Điều kiện nhập học: Dựa theo kết quả bài thi đầu vào hoặc bạn đã đậu bài thi cuối khóa của cấp độ 1.

Học viên: Cấp độ này phù hợp với học viên đã học qua tiếng Anh nhưng không biết các hình thành các cấu trúc câu nói, chưa áp dụng đượng ngữ pháp vào trong các cấu trúc câu nói, cũng như không tự tin giao tiếp với người nước ngoài.

Khóa học: Khóa học​ này bao gồm có 23 bài học và 1 bài kiểm tra trắc nghiệm cuối khóa. 

Bạn nên sắp xếp một khoảng thời gian nhất định trong tuần ví dụ như 3 buổi/ 1 tuần, mỗi buổi hoàn tất một bài học trong khoảng 1.5 giờ thì bạn sẽ hoàn tất cấp độ này trong vòng 8 tuần.

Tiêu chí khóa học - Sau khi hoàn tất khóa học bạn sẽ có khả năng:

• Nghe nói chuẩn và viết hơn 500 từ vựng tiếng Anh sơ trung cấp.

• Sử dụng thông thạo hơn 500 câu giao tiếp tiếng anh có mức độ khó vừa (câu đơn, câu ghép) về để giới thiệu bản thân, đàm thoại cơ bản về công việc, sở thích, du lịch, mua sắm, so sánh, các hoạt động thường ngày, ngày giờ, cảm xúc, diễn đạt được các hoạt động xảy ra tại các thời điểm khác nhau như ở hiện tại, tương lai, hay quá khứ, v.v.

• Áp dụng ngữ pháp vào cấu trúc câu một cách tự nhiên.

• Sử dụng được các câu thành ngữ thông dụng một các tự nhiên.

• Áp dụng kiến thức vào các tình huống thực tế sau mỗi bài học.

Để đạt được hiệu quả, học viên cần luyện tập theo hướng dẫn trong mỗi bài học, hoàn tất bài kiểm tra trắc nghiệm sau mỗi bài học và hoàn tất phần bài học trong sách tương tác (My English Journal).

Khóa Tiếng Anh Giao Tiếp Trung Cấp (3ALC)

Điều kiện nhập học: Dựa theo kết quả bài thi đầu vào hoặc bạn đã đậu bài thi cuối khóa của cấp độ 2.

Học viên: Cấp độ này phù hợp với học viên đã học qua tiếng Anh đã giao tiếp được tiếng Anh nhưng chưa áp dụng đượng ngữ pháp vào trong các cấu trúc câu nói một cách tự tin, cũng như không tự tin giao tiếp với người nước ngoài.

Khóa học: Khóa học​ này bao gồm có 23 bài học và 1 bài kiểm tra trắc nghiệm cuối khóa. 

Bạn nên sắp xếp một khoảng thời gian nhất định trong tuần ví dụ như 3 buổi/ 1 tuần, mỗi buổi hoàn tất một bài học trong khoảng 1.5 giờ thì bạn sẽ hoàn tất cấp độ này trong vòng 8 tuần.

Tiêu chí khóa học - Sau khi hoàn tất khóa học bạn sẽ có khả năng:

• Nghe nói chuẩn và viết hơn 500 từ vựng tiếng Anh trung cấp.

• Sử dụng thông thạo hơn 500 câu giao tiếp tiếng anh có mức độ khó (câu đơn, câu phức, câu ghép) để thảo luận về các vấn đề, công việc, du lịch cuộc sống, sức khỏe, cảm xúc, đưa ra ý kiến, lời khuyên, diễn đạt được hầu hết các hoạt động xảy ra tại các thời điểm khác nhau và một số các cấu trúc câu đặc biệt khác.

• Áp dụng ngữ pháp vào cấu trúc câu một cách tự nhiên.

• Sử dụng được các câu thành ngữ thông dụng một các tự nhiên.

• Áp dụng bài học vào sử dụng thực tế sau mỗi bài học.

Để đạt được hiệu quả, học viên cần luyện tập theo hướng dẫn trong mỗi bài học, hoàn tất bài kiểm tra trắc nghiệm sau mỗi bài học và hoàn tất phần bài học trong sách tương tác (My English Journal).

Khóa Trung Cao Cấp 1 (4ALC)

Điều kiện nhập học: Dựa theo kết quả bài thi đầu vào hoặc bạn đã đậu bài thi cuối khóa của cấp độ 2 hoặc cấp độ 3.

Học viên: Cấp độ này phù hợp với học viên đã học qua tiếng Anh đã giao tiếp được tiếng Anh nhưng vẫn chưa giao tiếp tự tin khi sinh sống và làm việc tại các nước nói tiếng Anh.

Khóa học: Khóa học​ này được thiết kết đặc biệt, các bài học là những từ vựng chuyên biệt đi cùng với các ngữ cảnh cụ thể. Khóa học này cũng bao gồm có 23 bài học và 1 bài kiểm tra trắc nghiệm cuối khóa.

Tiêu chí khóa học - Sau khi hoàn tất khóa học bạn sẽ có khả năng:

• Nghe nói chuẩn và viết hơn 500 từ vựng tiếng Anh được sử dụng trong các tình huống cụ thể.

• Sử dụng thông thạo hơn 500 câu giao tiếp tiếng anh có mức độ khó vừa trong các tình huống cụ thể.

• Áp dụng ngữ pháp vào cấu trúc câu một cách tự nhiên.

• Sử dụng được các câu thành ngữ thông dụng một các tự nhiên.

• Áp dụng bài học vào sử dụng thực tế sau mỗi bài học.

Để đạt được hiệu quả, học viên cần luyện tập theo hướng dẫn trong mỗi bài học, hoàn tất bài kiểm tra trắc nghiệm sau mỗi bài học và hoàn tất phần bài học trong sách tương tác (My English Journal).

bottom of page