top of page

Tiếng Anh Học Thuật

Các khóa học tiếng Anh tại Horizons sẽ được giảng dạy trực tiếp bởi đội ngũ giáo viên toàn thời gian hoặc bán thời gian là người bản xứ hoặc Việt Nam có nhiều kinh nghiệm giảng dạy.

Chương trình này được thiết kế cho người học trưởng thành muốn theo đuổi một chứng chỉ quốc tế như TOEIC, IELTS, TOEFLiBT để sử dụng trong học tập và môi trường làm việc chuyên nghiệp. Chương trình này bao gồm 4 kỹ năng tiếng Anh: Nghe, Nói, Đọc và Viết.

SAEF aef2e-s-cover.jpg

Cấp Độ Vở Lòng

- SAEF -

Để tham gia lớp này học viên cần hoàn tất cấp độ 2 Chương Trình Tiếng Anh Giao TIếp Trong các Ngữ Cảnh tại Mỹ (2ALC) hoặc theo kết quả bài thi đầu vào.

1AEF aef2e-s-cover.jpg

Cấp Độ 1

- 1AEF -

Để tham gia lớp này học viên cần hoàn tất cấp độ 1 Chương Trình Tiếng Anh Học Thuật (1AEF). 

2AEF aef2e-s-cover.jpg

Cấp Độ 2

- 2AEF -

Để tham gia lớp này học viên cần hoàn tất cấp độ 2 Chương Trình Tiếng Anh Học Thuật (2AEF). 

3AEF aef2e-s-cover.jpg

Cấp Độ 3

- 3AEF -

Để tham gia lớp này học viên cần hoàn tất cấp độ 3 Chương Trình Tiếng Anh Giao TIếp Trong các Ngữ Cảnh tại Mỹ (3ALC) hoặc theo kết quả bài thi đầu vào.

4AEF.PNG

Cấp Độ 4

- 4AEF -

Để tham gia lớp này học viên cần hoàn tất cấp độ 3 Chương Trình Tiếng Anh Học Thuật (3AEF). Kết thúc khóa học này học viên có thể tham gia các lớp luyện thi chứng chỉ quốc tế như TOEIC, IELTS, hoặc TOEFL.

5AEF.PNG

Cấp Độ 5

- 5AEF -

Để tham gia lớp này học viên cần hoàn tất cấp độ 4 Chương Trình Tiếng Anh Học Thuật (4AEF). Kết thúc khóa học này học viên có thể tham gia các lớp luyện thi chứng chỉ quốc tế như TOEIC, IELTS, hoặc TOEFL.

bottom of page