top of page

Thanh toán trực tiếp qua Invoice nếu bạn có thẻ thanh toán quốc tế 

(Visa, Master Card, Discover, American Express)

Sau khi thi xếp lớp, bạn sẽ được gởi một email với mức học phí tương ứng với chương trình học tương ứng.

Phòng Kế Toán sẽ gởi cho bạn một hóa đơn qua email. Bạn có thể thanh toán trực tiếp trong email bằng các bước sau:

Từ email:

1. Tìm và chọn mục "View and Pay Invoice" = Xem và Thanh Toán Hóa Đơn.​​​​​​

2. Chọn "Pay $".

3. Chọn đăng nhập vào tài khoản PayPal hoặc là thanh toán bằng thẻ "Debit" hoặc "Credit"

4. Điền thông tin thẻ nếu bạn chọn thanh toán bằng thẻ.

Nếu bạn đăng nhập và thanh toán qua PayPal, bạn sẽ thanh toán qua số dư và tài khoản đã kết nối với tài khoản ngân hàng của bạn.

5. Chọn "Pay Now" để hoàn tất.

bottom of page