top of page

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến các khóa kỹ năng tại Horizons. ​

Những khóa học này phù hợp cho những bạn sẽ sinh sống và làm việc tại nước ngoài hoặc những bạn quan tâm đến môi trường làm việc chuyên nghiệp quốc tế.

Các khóa sắp mở

Where: Online

When: TBA

Time: 60 minutes

Teacher: No

Boundaries

Where: Online

When: TBA

Time: 60 minutes

Teacher: No

Interpersonal Communication

Where: Online

When: TBA

Time: 60 minutes

Teacher: No

Conflict Resolutions

Where: Online

When: TBA

Time: 60 minutes

Teacher: No

Customer Service
bottom of page