top of page

Tiếng Anh Giao Tiếp - Cấp Độ 1 - 1ALC

Chào mừng bạn đến với chương trình tiếng Anh giao tiếp với các ngữ cảnh tại Mỹ (Interpersonal Communication in American Life Contexts)

Bạn hãy chọn "View In Broswer" nếu xem trên điện thoại hoặc iPad.

Bạn hãy chọn "View In Broswer" để xem trên điện thoại hoặc iPad.

1ALC Covevr.JPG
bottom of page