top of page

Chương trình này được thiết kế cho những người học trưởng thành có nhu cầu nói tiếng Anh thông dụng. Chương trình này tập trung vào 2 kỹ năng nói và nghe.

Chương trình này được thiết kế cho người học trưởng thành muốn theo đuổi một chứng chỉ quốc tế như TOEIC, IELTS, TOEFL để sử dụng trong học tập và môi trường làm việc chuyên nghiệp. Chương trình này bao gồm 4 kỹ năng tiếng Anh: Nói, Nghe, Đọc và Viết.

Chương trình này phù hợp cho những người học trưởng thành đang chuẩn bị thi lấy chứng chỉ quốc tế.

Chương trình này được thiết kế cho người học trưởng thành đã giao tiếp  được tiếng Anh và muốn tiếp tục giữ môi trường nói tiếng Anh.

Mỗi tuần một chủ đề, thảo luận, thực hành, chỉnh âm và ngữ điệu chính xác bởi một người bản xứ

Chương trình này được thiết kế bằng tiếng Anh, dành cho những người học muốn cải thiện kỹ năng chuyên môn trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

bottom of page