top of page

Lớp Ngoại Khóa

- English Club: Câu Lạc Bộ Tiếng Anh được tổ chức vào thứ Bảy hàng tuần từ 9:00 đến 11:00 sáng với giáo viên bản ngữ Mỹ. Đăng ký

*Miễn phí cho học viên tại HORIZONS và thành viên có thẻ xanh, bạc, vàng. Đăng ký thẻ

*Yêu cầu chung cho thành viên tham gia Câu Lạc Bộ Tiếng Anh và Lớp Phát âm: học viên tại HORIZONS từ cấp 2 trở lên.

bottom of page