top of page

Tài Chính Cá Nhân

 

(Nguồn: U.S. Department of Homeland Security, U.S. Citizenship and Immigration Services, Office of Citizenship, Welcome to the United States: A Guide for New Immigrants, Washington, DC, 2015.)


Mở Tài Khoản Ngân Hàng
Ở Hoa Kỳ, có hai loại tổ chức tài chính cung cấp tài khoản tài chính cá nhân là ngân hàng và liên hiệp tín dụng.
Tài khoản ngân hàng là nơi an toàn để quý vị giữ tiền của mình. Ngân hàng có nhiều loại tài khoản khác nhau. Tài khoản viết chi phiếu và tài khoản tiết kiệm là hai loại phổ biến. Quý vị có thể mở một tài khoản cá nhân hoặc tài khoản chung với người phối ngẫu hoặc với một người khác. Ngân hàng có thể thu phí cho một số dịch vụ của họ.
Liên hiệp tín dụng là một nơi khác để giữ tiền cho quý vị. Nhà tuyển dụng của quý vị có thể có một liên hiệp tín dụng để quý vị tham gia hoặc quý vị có thể tham gia một liên hiệp tín dụng nơi mình ở. Các liên hiệp tín dụng cung cấp phần lớn các dịch vụ giống như ngân hàng, nhưng một số nơi cũng có thể có thêm các dịch vụ khác. Hãy so sánh dịch vụ, lệ phí, phạm vi bảo hiểm, giờ làm việc và địa điểm của vài ngân hàng khác nhau trước khi quý vị mở tài khoản, để quý vị có thể chọn ngân hàng thích hợp nhất cho các nhu cầu của mình.
Khi mở tài khoản ngân hàng, quý vị sẽ được yêu cầu chứng minh nhân thân của mình. Quý vị có thể chứng minh bằng Thẻ Thường Trú Nhân hoặc bằng lái xe. Quý vị cũng sẽ cần gửi tổ chức tài chính một số tiền – gọi là “tiền gửi” (deposit) – vào tài khoản mới của quý vị. Khi quý vị lĩnh tiền từ tài khoản, giao dịch này được gọi là rút tiền. Quý vị có thể rút tiền bằng cách viết chi phiếu, rút từ máy rút tiền tự động (ATM), hoặc điền vào một phiếu rút tiền tại tổ chức tài chính.

Sử Dụng Tài Khoản Ngân Hàng
Quý vị có thể rút tiền từ tài khoản ngân hàng bằng cách sử dụng chi phiếu cá nhân, ATM hoặc thẻ ghi nợ. Hãy đảm bảo rằng chỉ quý vị và người đứng tên chung tài khoản với quý vị (nếu có) có thể sử dụng tài khoản của quý vị.
Chi Phiếu Cá Nhân: Quý vị sẽ nhận được một sổ chi phiếu cá nhân khi mở tài khoản dùng séc. Chi phiếu là bản mẫu in sẵn để quý vị điền vào khi chi trả cho những chi phí nào đó. Thông tin ghi trên chi phiếu báo cho tổ chức tài chính biết để họ chi trả cho cá nhân hoặc cơ sở kinh doanh mà quý vị đã viết trên tờ chi phiếu. Giữ những chi phiếu này ở nơi an toàn và hỏi tổ chức tài chính của quý vị cách mua chi phiếu mới khi quý vị xài hết tập chi phiếu cũ.


Thẻ ATM: Quý vị có thể đề nghị tổ chức tài chính cấp thẻ ATM. Thẻ ATM là một thẻ nhựa nhỏ kết nối với tài khoản ngân hàng của quý vị. Quý vị có thể sử dụng thẻ này để rút tiền mặt hoặc gửi tiền vào tài khoản của quý vị tại một ATM. Thường thì quý vị không phải trả lệ phí khi sử dụng ATM của tổ chức tài chính của mình. Quý vị hầu như sẽ bị tính phí nếu dùng ATM do tổ chức tài chính khác sở hữu và vận hành.
Nhân viên tổ chức tài chính sẽ hướng dẫn cách sử dụng thẻ ATM và cho quý vị một số đặc biệt gọi là PIN (số nhận dạng cá nhân) để sử dụng ATM. Hãy cẩn thận khi sử dụng ATM. Đừng bao giờ đưa cho ai mã PIN hoặc thẻ ATM vì người đó có thể dùng nó để lấy tiền từ tài khoản ngân hàng của quý vị.


Thẻ Ghi Nợ: Tổ chức tài chính sẽ cấp cho quý vị một thẻ ghi nợ (debit card) để sử dụng cho tài khoản dùng chi phiếu. Đôi khi, thẻ ATM cũng có thể được sử dụng như thẻ ghi nợ. Đừng bao giờ đưa cho ai mã PIN hoặc thẻ ghi nợ vì người đó có thể dùng nó để lấy tiền từ tài khoản ngân hàng của quý vị. Quý vị có thể dùng thẻ ghi nợ để trả tiền cho hàng hóa mua tại cửa hàng và tiền sẽ được tự động lấy ra từ tài khoản viết chi phiếu để trả cho cửa hàng.
Chi Phiếu Của Thủ Quỹ Và Chi Phiếu Đã Chứng Thực: Đây là những chi phiếu mà tổ chức tài chính tạo ra theo yêu cầu của quý vị. Quý vị gửi một số tiền vào tổ chức tài chính và họ viết một tờ chi phiếu ngân hàng cho số tiền gửi đó để trả cho một cá nhân hoặc cơ sở kinh doanh mà quý vị muốn trả tiền. Các tổ chức tài chính có thể tính phí cho những chi phiếu này. Hãy hỏi tổ chức tài chính của quý vị về những tùy chọn khác sẵn có cho quý vị.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hãy viết danh sách liệt kê số của tất cả tài khoản ngân hàng và thẻ ghi nợ, thẻ ATM và thẻ tín dụng. Viết cả số điện thoại của những công ty này. Giữ thông tin này ở nơi an toàn và bảo mật. Nếu bóp bị rơi mất hoặc bị đánh cắp, quý vị có thể gọi cho những công ty này yêu cầu huỷ tất cả các thẻ này. Điều này sẽ ngăn chặn người khác sử dụng bất hợp pháp thẻ của mình.
Để tìm hiểu thêm về tài chính cá nhân, vui lòng truy cập www.mymoney.gov.

 

(Nguồn: U.S. Department of Homeland Security, U.S. Citizenship and Immigration Services, Office of Citizenship, Welcome to the United States: A Guide for New Immigrants, Washington, DC, 2015.)

Bài viết được trích từ cẩm nang Hướng Dẫn Dành Cho Người Mới Nhập Cư.

bottom of page