top of page

Anh Ngữ Horizons sẽ mang đến cho bạn những giờ học thực tiễn và giá trị nhất. 

Tiếng Anh Giao Tiếp

ALC

Tiếng Anh Giao Tiếp

Chương trình này được thiết kế cho những học viên cần giao tiếp hàng ngày trong môi trường nói tiếng Anh.

Tiếng Anh Học Thuật

ACE

Tiếng Anh Học Thuật

Dành cho học viên cần kiện toàn 4 kỹ năng nghe, nói, đọc viết để chuẩn bị cho việc học tập họăc làm việc tại các nước nói tiếng Anh.

Luyện Thi TOEFL, IELTS, TOEIC

TOEIC, IELTS, TOEFL

Luyện Thi

Chương trình này được thiết kế để giúp học viên tăng cường các kỹ năng cần thiết để tham gia các kỳ thi lấy chứng chỉ quốc tế như TOEIC, IELTS, hoặc TOEFL.

Let's share your thoughts now!