top of page

TIẾNG ANH GIAO TIẾP

(TRONG CÁC NGỮ CẢNH TẠI MỸ)

INTERPERSONAL COMMUNICATION

IN AMERICAN LIFE CONTEXTS

2020 --SALC.JPG

Cấp Độ Căn Bản 

- SALC -

Phù hợp cho học viên chưa học qua tiếng Anh.

2020 --3ALC.JPG

Cấp Độ 3

- 3ALC -

Phù hợp cho học viên đã giao tiếp được ở mức độ sơ  trung cấp. Cấp độ này sẽ giúp học viên bắt đầu giao tiếp những câu phức, câu phức ghép với các điểm ngữ pháp ở mức độ trung cấp; học cách sử dụng các câu thành ngữ được sử dụng phổ biến hằng ngày tại Mỹ; luyện tập nhiều cách nối âm theo giọng Mỹ, giúp học viên nói tiếng Anh một cách tự nhiện hơn. 

2020 --1ALC.JPG

Cấp Độ 1

- 1ALC -

Phù hợp cho học viên đã học qua tiếng Anh nhưng chưa giao tiếp được.

Legal Research and Writing

Kiểm Tra Xếp Lớp

- Miễn Phí -

Để tiết kiệm thời gian, chi phí, và tăng hiệu quả, ngoại trừ học viên tham gia lớp Căn Bản,  Anh Ngữ Horizons yêu cầu HV hoàn tất bài kiểm tra xếp lớp đầu vào này để đảm bảo HV được sắp xếp vào một lớp học phù hợp với khả năng của HV.

2020 --2ALC.JPG

Cấp Độ 2

- 2ALC -

Phù hợp cho học viên đã giao tiếp được ở mức độ đơn giản (câu đơn). Cấp độ này sẽ giúp học viên bắt đầu giao tiếp những câu ghép với các điểm ngữ pháp ở mức độ sơ trung cấp.

Image by Eric Rothermel

Lịch Học

Anh Ngữ Horizons có nhiều khung giờ học khác nhau mang lại sự thuận lợi nhất cho học viên, đặc biệt có lớp học vào cuối tuần và sau 10 giờ tối dành cho những bạn không sắp xếp được thời gian học trong ngày.

Các lớp học thông thường sẽ học 2 buổi 1 tuần. Nếu bạn không tìm được một giờ học phù hợp, vui lòng liên hệ với chúng tôi để sắp xếp lịch học khác.

 

 

TIẾNG ANH HỌC THUẬT

2020 --SALC.JPG

Cấp Độ Căn Bản 

- SALC -

Phù hợp cho học viên chưa học qua tiếng Anh.

2020 --3ALC.JPG

Cấp Độ 3

- 3ALC -

Phù hợp cho học viên đã giao tiếp được ở mức độ sơ  trung cấp (câu ghép). Ở cấp độ này sẽ giúp học viên bắt đầu giao tiếp những câu phức, câu phức ghép với các điểm ngữ pháp ở mức độ trung cấp. Ở cấp độ này học viên cũng sẽ được học cách sử dụng các câu thành ngữ được sử dụng phổ biến hằng ngày tại Mỹ. Ngoài ra, ở cấp độ này học viên sẽ được luyện tập nhiều cách nối âm theo giọng Mỹ sẽ giúp học viên nói tiếng Anh một cách tự nhiện hơn. 

2020 --1ALC.JPG

Cấp Độ 1

- 1ALC -

Phù hợp cho học viên đã học qua tiếng Anh nhưng chưa giao tiếp được.

Legal Research and Writing

Kiểm Tra Xếp Lớp

- Miễn Phí -

Để tiết kiệm thời gian, chi phí, và tăng hiệu quả, ngoại trừ học viên tham gia lớp Căn Bản,  Anh Ngữ Horizons yêu cầu HV hoàn tất bài kiểm tra xếp lớp đầu vào này để đảm bảo HV được sắp xếp vào một lớp học phù hợp với khả năng của HV.

2020 --2ALC.JPG

Cấp Độ 2

- 2ALC -

Phù hợp cho học viên đã giao tiếp được ở mức độ đơn giản (câu đơn). Cấp độ này sẽ giúp học viên bắt đầu giao tiếp những câu ghép với các điểm ngữ pháp ở mức độ sơ trung cấp.

Image by Eric Rothermel

Lịch Học

Anh Ngữ Horizons có nhiều khung giờ học khác nhau mang lại sự thuận lợi nhất cho học viên, đặc biệt có lớp học vào cuối tuần và sau 10 giờ tối dành cho những bạn không sắp xếp được thời gian học trong ngày.

Các lớp học thông thường sẽ học 2 buổi 1 tuần. Nếu bạn không tìm được một giờ học phù hợp, vui lòng liên hệ với chúng tôi để sắp xếp lịch học khác.

bottom of page