top of page

Thanh toán bằng cách chuyển khoản trong nước.

Tại Việt Nam: ACB chi nhánh Tam Hà

  1. Chuyển vào tài khoản ngân hàng ACB chi nhánh Tam Hà;

  2. Chủ tài khoản: Phạm Hoàng Thiên;

  3. Số tài khoản: 20 943 7139.

  4. Email hỗ trợ: support@anhnguhorizons.com

Tại Mỹ: Bank of America;

  1. Chủ tài khoản: Công Ty Horizons LLC;

  2. Account number: 3880 0404 8599.

  3. Vui lòng liên hệ trực tiếp khi cần “Routing Number”

  4. Email hỗ trợ: support@anhnguhorizons.com

 

Thanh toán qua mạng có an toàn không?

Trang web www.horizons-us.com và trang www.paypal.com đã được đăng ký bảo mật, bạn có thể thấy chữ “s” = secure trên đường link https:

 

 

 

Sau khi hoàn tất:

Bạn sẽ nhận được email xác nhận cũng như xác nhận đã thanh toán.

bottom of page