top of page

THƯ VIỆN MINI

Nguồn tài liệu đọc tiếng Anh với nhiều chủ để khác nhau.

Nguồn tài liệu nghe dành cho nhiều cấp độ khác nhau.

Bao gồm các chủ đề viết và gợi ý.

Tổng hợp các điểm ngữ pháp tiếng Anh bằng tiếng Việt và bài tập trắc nghiệm để luyện tập thêm.

Các trò chơi này sẽ giúp bạn tương tác để nhớ từng vựng và biết cách hình thành câu.

Bạn đã sẵn sàng trên đường đến Mỹ nhưng còn nhiều thắc mắc về cuộc sống, văn hóa Mỹ?

bottom of page