top of page

Tiếng Anh Doanh Nghiệp

Horizons cung cấp những gói đào tạo riêng dành cho doanh nghiệp:

​​

  • Soạn theo nhu cầu chuyên ngành mà doanh nghiệp yêu cầu bao gồm tiếng Anh giao tiếp và chuyên ngành.

  • Theo giờ yêu cầu của công ty.

  • Học hoàn toàn với giáo viên bản ngữ là người bản xứ hoặc Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Mỹ.

  • Đăng nhập nguồn tài liệu có sẵn trên trang web và luyện tập 24/7.

  • Bao gồm chương trình hỗ trợ từng học viên suốt quá trình học. 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại email support@anhnguhorizons.com để nhận được báo giá cụ thể.

bottom of page